OPEN CALL 2023

Zapraszamy do zgłaszania się do naszego otwartego naboru projektów/pomysłów.

 

https://tinyurl.com/festivaltopencall

Otwarty nabór:

Zapraszamy do zgłaszania się osób artystycznych  z Polski jak i całego świata z dziedziny sztuk wizualnych, muzyki, performansu i interwencji aktywistycznych, którzy_re_x angażują się we współczesną żydowską Polskę. Nie mamy jednolitej formuły oceny napływających wniosków. Wypracowaliśmy praktykę kolektywnej deliberacji, aby stworzyć program projektów, które są zarówno komplementarne, jak i synergicznie powiązane. Ale mamy kilka wskazówek dla osób aplikujących:

Bardzo interesuje nas sztuka żydowska i dotycząca istotnych żydowskich zagadnień, a mniej interesuje nas „sztuka na temat żydów” jako gotowa estetyka czy kategoria działania.

Zgłoszenia nie muszą dotyczyć konkretnie kontekstów polsko-żydowskich, ale powinny być istotne lub zyskać nowe znaczenie w kontekście polskim/ środkowo-europejskim.

Pociągają nas projekty, które eksperymentują z treścią i formą, a także badają lub podważają rozumienie żydowskości.

Zapraszamy do zgłasza się z pracami na  każdym etapie ich rozwoju: od pomysłu do gotowych realizacji; wielokrotnie nasze najważniejsze projekty poprzednich edycji były  wynikową współpracy artystów z naszym zespołem kuratorskim.

Aby złożyć wniosek, prześlij następujące informacje na wskazany link: https://tinyurl.com/festivaltopencall

 1. Nie dłuższa niż dwie strony biografia artystyczna. Raczej niż Twoje CV,  interesuje nas co jest dla Ciebie ważne i co motywuje Cię do tworzenia, oraz przebieg Twojego artystycznego rozwoju.

 2. Odpowiedź na pytanie  co chciałbyś/chciałabyś/chciałobyś zrobić lub zaprezentować podczas FestivALT-u, nie dłuższe niż trzy strony.

 3. Próbki przykładowych prac: nie więcej niż piętnaście cyfrowych przykładów z ostatnich pięciu lat. Możesz dołączyć różne przykłady poszczególnych prac, ale łącznie nie więcej niż dwadzieścia plików. Możesz zawrzeć opracowania lub fragmenty jeszcze nieukończonej pracy. Artyści zajmujący się instalacją, performansem, muzyką i nowymi mediami mogą przesyłać pliki cyfrowe lub linki internetowe. Mile widziane są filmy i pliki dźwiękowe, jednak prosimy o przesłanie lub skierowanie nas do krótszych fragmentów, które ilustrują pracę.

 4. Dane kontaktowe do dwóch osób, które znają się na Twojej pracy i mogą odpowiedzieć na nasze pytania. Skontaktujemy się z nimi, jeśli Twoja propozycja przejdzie początkową selekcję.

Załączniki należy przesłać w formacie PDF w języku polskim lub angielskim.

Jeśli Twoja praca zostanie wybrana:

 • Zaprezentujemy Twój projekt podczas FestivALT-u 2023, Polska

 • Otrzymasz wynagrodzenie pieniężne (do ustalenia)

 • Opłacimy Twój nocleg w Krakowie na 1-3 noce

 • Zwrócimy koszty podróży (jeśli na terenie Europy) lub wpłacimy część na poczet lotu (w innych przypadkach)

 • Pokryjemy koszty materiałów (do ustalenia)

Oś czasu:

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 Grudnia 2022 r. do godz. 23:59

 • Ogłoszenie finalistów: do końca stycznia 2023 r. 

W przypadku pytań dotyczących procesu aplikacyjnego prosimy o kontakt na adres e-mail: info@festivalt.com

O FestivALT:

FestivALT jest żydowską multidyscyplinarną organizacją kulturalną, która stosuje współczesną sztukę, performance i aktywizm by unaocznić i poddać dyskusji liczne złożoności żydowskiej historii, pamięci, tożsamości i kultury we współczesnej Polsce. Jesteśmy zdania, że twórczość artystów jest integralną częścią funkcjonowania wolnego społeczeństwa. W szczególności krytycznie nastawiona praktyka twórcza ma fundamentalne znaczenie dla wartości demokratycznych. Zapewniamy inkluzywną platformę dla wszystkich marginalizowanych  głosów i perspektyw oraz przyjazną przestrzeń do artystycznego badania trudnych tematów dotyczących kwestii żydowskich we współczesnej Polsce. Od 2017 roku prezentujemy doroczny letni festiwal żydowskiej sztuki współczesnej i aktywizmu w Krakowie. Od niedawna działamy także w formule całorocznej. Nasza siódma letnia edycja odbędzie się w dniach 23 czerwca-2 lipca 2023 r.

Open Call 2023 jest możliwy dzięki wsparciu @JHFNL Dutch Jewish Humanitarian Fund i jest organizowany we współpracy z @Allianz KulturStiftung.