Dziedzictwo żydowskie w Polsce i kultura turystyczna Holokaustu rozwinęły się do pewnego stopnia w zjawisko. Każdego roku setki tysięcy osób z całego świata odwiedza Polskę, aby poznać jej bogate dziedzictwo żydowskie, dlatego też cała branża turystyczna rozrosła się, aby przyjąć tych gości. Przy niewielkich regulacjach lub zaangażowaniu ze strony rzeczywistych Żydów, wiele ofert jest niepoprawnych lub problematycznych w swoim podejściu.

 

 

 

W Krakowie ulicami przytłaczają szyldy reklamujące wycieczki po Auschwitz, a wózki golfowe oferują banalne, nagrane wcześniej wycieczki po dawnej żydowskiej dzielnicy Krakowa – Kazimierzu. W odpowiedzi, FestivALT rozwija i oferuje serię “ALTernative Tours” z perspektywy głównie żydowskiej. W 2020 roku będziemy oferować 6 oryginalnych interaktywnych wycieczek cyfrowych. Wycieczki te będą miały charakter live-events, a przewodnicy prawdziwych artystów będą oferować swoje wycieczki wraz z nagranymi wcześniej, pierwszoosobowymi filmami.

 

 

Kazimierz UNSEEN
Alternatywne zwiedzanie krakowskiej żydowskiej dzielnicy Kazimierz

Napisane i wykonywane przez Michaela Rubenfelda i Adama Schorina

Muzyka i dźwięk: Alex Roth
Czas trwania wycieczki: 45 minut + dyskusja
Daty i godziny:
2 sierpnia godz. 19:00
5 sierpnia godz. 20:00
9 sierpnia godz. 12:00
Wydarzenie w języku angielskim.
Wydarzenie jest darmowe, z obowiązkową wcześniejszą rezerwacją: https://bit.ly/2OWvoiE

Na pierwszy rzut oka krakowska dzielnica Kazimierz wydaje się być rajem z modnymi barami, uroczymi kawiarniami i eleganckimi restauracjami, które emanują pozostałościami żydowskiej przeszłości miasta. Ale jest to również ukryty żydowski Kazimierz, pełen wspaniałej i tragicznej historii, a także skomplikowanej teraźniejszości – dotkniętej gentryfikacją, masową turystyką i wątpliwymi przedstawieniami kultury żydowskiej.
Projekt zrealizowano:
Przy współpracy zIn cooperation with Allianz Kulturstiftung.
Przy wsparciu finansowym Dutch Jewish Humanitarian Fund, JDC Polska oraz Asylum Arts.
Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”. Performens wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiany z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Partnerami projektu są FoJam.