#RememberChewra: Dyskusja panelowa

Date: June 25, 2019
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Galicia Jewish Museum
pl

Już po raz trzeci FestivALT organizuje akcję protestacyjną przeciwko moralnej degradacji i stopniowemu niszczeniu substancji materialnej dawnego domu modlitwy Chewra Tehilim na ul. Meiselsa 18. Dwa lata temu nowy najemca – za zgodą właściciela, którym jest Żydowska Gmina Wyznaniowa – zainstalował w nim klubokawiarnię. Wyburzając, by zainstalować dodatkowe wejście, istotny element zabytkowego budynku: wnękę na Aron ha’Kodesz.

#RememberChewra: Dyskusja panelowa z udziałem m.in. dr. Edyty Gawron i Magdy Rubenfeld Koralewskiej, poświęcona historii budynku, polityce protestu i pamięci miejskiej.

Po polsku z tłumaczeniem na angielski

Wstęp wolny

KRÓTKA HISTORIA BUDYNKU CHEWRA TEHILIM

Dom modlitwy na ul. Meiselsa 18, wzniesiony w 1896 z inicjatywy Bractwa Psalmowego (Chewra Tehilim) według projektu znanego żydowskiego architekta Nachmana Kopalda, podczas wojny zdewastowany w znacznym stopniu przez Niemców. Po wojnie – do 2006 – siedziba zespołu pieśni i tańca Krakowiacy.

W roku 2001, na mocy ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP z 1997, zwrócony Wyznaniowej Gminie Żydowskiej w Krakowie. W 2008odkryto tu piękne XIX i XX-wieczne polichromie, przedstawiające elementy florystyczne i animalistyczne, widoki Jerozolimy oraz hebrajskie inskrypcje. W 2012 postępowa społeczność żydowska Beit Kraków podjęła – bezskutecznie – próbę pozyskania budynku na na cele sakralne, edukacyjne i kulturalne. Jego zarządca wybrał inną ofertę. 
I już w roku następnym na tle historycznych polichromii pojawiły się butelki z kolorowymi trunkami, a we wnęce po Aaron HaKodesz – głośniki. Bo budynek – wpisany w kwietniu 2013 do rejestru zabytków pod numerem A-1343/M – stał się dyskoteką.

W sierpniu 2016 obecni najemcy (klub Alchemia) przebili ścianę – w miejscu gdzie kiedyś był Aaron HaKodesz – robiąc w ten sposób dodatkowe wejście i jednocześnie nieodwracalnie niszcząc jedną z ostatnich tego typu wnęk, ozdobionych typową dla tego regionu namalowaną czerwoną kurtyną teatralną.

W latach 2017 i  2018 członkowie kolektywu FestivALT urządzili tu pokojowe interwencję artystyczną, mające zwrócić uwagę na, unikalną w skali kraju, wartość budynku.