List – Projekt ‘Wierzba Estery’

Drodzy Mieszkańcy i Mieszkanki miasta Chrzanów!

 

Zapraszamy Was bardzo serdecznie do udziału w spotkaniu o projekcie artystycznym. Wierzba Estery oraz do zaangażowania się w nasz projekt!

 

Kim jesteśmy?

 

Projekt realizują wspólnie Chrzanowianki Marta Sala, Katarzyna Sala i Robert Yerachmiel Sniderman, którego przodkowie mieszkali w Jarosławiu i Warszawie, we współpracy z chrzanowskim Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, MOKSiRem oraz krakowskim FetivALTem.

 

O czym jest projekt?

 

Po wyburzeniu Synagogi Wielkiej, na dawnym placu Estery w Chrzanowie wyrosła wierzba płacząca. W 2018 roku już tak dobrze wpisana w krajobraz miasta wierzba została nagle

ścięta. Razem z Wami chcemy ponownie zasadzić wierzbę białą na tym samym placu przed chrzanowskim MOKSiRem. Wierzba jako roślina lecznicza znajdowała zastosowanie w tradycyjnych praktykach leczniczych społeczności żydowskich i słowiańskich w Polsce. Społeczności te współpracowały ze sobą wymieniając się wiedzą i sposobami leczenia. Chcemy, aby nowa Wierzba Estery była nie tylko żywym pomnikiem społeczności żydowskiej Chrzanowa, lecz również symbolem wspólnego doświadczenia przodków wszystkich mieszkańców miasta, symbolem solidarności ponad różnicami.

 

Czego szukamy?

 

Szukamy wspomnień o dawnym placu Estery oraz współczesnym życiu placu. Szukamy wspomnień o wierzbie, która tam rosła. Interesują nas znane mieszkańcom tradycyjne domowe sposoby leczenia (nie tylko

związane z wierzbą), osobiste doświadczenia związane z przeżywaniem choroby i leczeniem, sposoby pielęgnowania pamięci o tych, co odeszli lub wyjechali, sposoby radzenia sobie ze smutkiem.

 

Jak wziąć udział w projekcie?

 

Spotykając się z nami osobiście, w ramach wydarzeń organizowanych w Chrzanowie, lub skontaktować się mailowo: wierzba.estery@gmail.com

 

Zapraszamy! Każda historia jest dla nas niezwykle ważna!

 

Marta Sala, Katarzyna Sala, Robert Yerachmiel Sniderman

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie