Organizacja

FestivALT powstał jako grupa nieformalna w 2017 roku z wspólnej inicjatywy Mai Ipp, Jasona Francisco, Magdy Rubenfeld Koralewskiej oraz Michaela Rubenfelda. Organizacja powstała jako kolektyw artystów i aktywistów realizujących doroczny program współczesnej zaangażowanej sztuki żydowskiej w Polsce. W tym składzie zrealizowaliśmy 2 edycje FestivALTu. W roku 2019, z uwagi na wyjazd Mai i Jasona z Polski, zmienił się skład zespołu. Do Michaela i Magdy dołączyli Adam Schorin i Natalia Czarkowska. W 2019 roku FestivALT został zarejestrowany jako stowarzyszenie zwykłe, i wpisany do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 98. 

Z każdą edycją podwajaliśmy naszą publiczność (2017 – 400 osób, 2018 – 800 osób, 2019 – 1400 osób na festiwalu oraz 1900 podczas wszystkich wydarzeń w ciągu roku). W 2020 roku z uwagi na globalny kryzys zdrowia przeformatowaliśmy doroczny 10-dniowy festiwal na półroczny sezon działań online oraz w warunkach uwzględniających stan pandemii.

 
Pierwszy FestivALT (2017) w formule 9 wydarzeń zrealizowaliśmy ze środków własnych oraz mikrograntów (Schusterman Foundation, Paideai i Asylum Arts) za ok 21 000 PLN.  Partnerem edycji były także Galeria Fotografii Trzecie Oko oraz Hummus Amamamusi.
 

Drugą edycję (2018) w formule 12 projektów zrealizowaliśmy za 39 000 PLN, które pozyskaliśmy od Asylum Arts, Paidei, Schustermann Foundation, Junction  i Krakowskiego Forum Kultury. Partnerami byli ponadto Hummus Amamamusi, Fundacja Dialogu Obywatelskiego, Cafe Młynek, Galeria Trzecie Oko oraz partnerami wydarzeń Ambasada Krakowian, ZIKIT, Krakowskie Forum Kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy Dąbrówki 7.

Trzecią edycję (2019), na którą złożyło się 30 wydarzeń, hojnie wsparło liczne grono sponsorów prywatnych oraz organizacji. 10% kosztów tej edycji (120 000 zł) pozyskaliśmy ze zrzutki oraz darowizn “do kapelusza” podczas wydarzeń. W tym roku po raz pierwszy współorganizowaliśmy FestivALT z niezwykle dynamicznym zespołem wolontariuszy, których pracy nie sposób wycenić. Oprócz wydarzeń w czasie FestivALTu zrealizowaliśmy 16 wydarzeń w ciągu roku. Część grantów i dotacji na działania w roku 2019 pozyskaliśmy jako już nowo zarejestrowane stowarzyszenie, a część środków w ramach sponsoringu fiskalnego.
 
Do grona stałych darczyńców (Asylum Arts i Schusterman Foundation) w roku 2019 dołączyli Dutch Jewish Humannitarian Fund, European Jewish Fund, JDC Polska a także Michelle Ores, Elizabeth Szancer, Mary Berchard i Gina & Sam Rosenberg. Partnerami działań, którzy wsparli nas hojnie wkładem rzeczowym i organizacyjnym byli: Fundacja Dialogu Obywatelskiego, Żydowskie Muzeum Galicja, Madame Q, Ogniwo, Teatr Nowy Proxima, Kino Pod Baranami, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Krakowa, Galeria Trzecie Oko, Polish Naives oraz UnSound Festival. 
 
W roku 2020 uruchamiamy sezon 5 miesięcy działań online, który startuje w sierpniu 2018. Na działania w tym roku pozyskaliśmy około 450 000 PLN środków od sponsorów indywidualnych i organizacji, dzięki czemu m.in. mogliśmy poszerzyć zespół o Producentkę Zarządzającą oraz Menedżerkę Social Mediów. Wśród darczyńców organizacyjnych należy wymienić: Allianz Foundation, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Miasto Krakow, Dutch Jewish Hummanitarian Fund, Asylum Arts, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, Concordia University. Partnerami w realizacji naszych wydarzeń w tym roku będą m.in.: FoJam Festival, Koffler Centre for the Arts, Asylum Arts, Gefilteria, JCC Warszawa.  Dziękujemy także osobom prywatnym, które wsparły nasze działania w tym roku m.in.: Prorocy (Elizabeth Szancer, Michelle Ores i Charles Schorin), Aniołowie (Jed Willard & Nina Andersonn, Marcy & Bennett Grau, Beth Caunitz, Ellen Moskowitz, Esther Fein, Mariela Melamed) i Przyjaciele FestivALTu (Deborah Korzenik, Karen Kolodny, Rachel Herschman, Foster Padway, Clara Markowicz, Judy Katz and Oren Rudavsky, Cheryl Lehman, Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Ellen Heuman & Ronald Gutman, Erica Lehrer, Jeffrey Yoskowitz, Jacob Karlin).