#REMEMBERCHEWRA

Dom modlitwy na ul. Meiselsa 18, wzniesiony w 1896 z inicjatywy Bractwa Psalmowego (Chewra Tehilim) według projektu znanego żydowskiego architekta Nachmana Kopalda, podczas wojny zdewastowany w znacznym stopniu przez Niemców. Po wojnie – do 2006 – siedziba zespołu pieśni i tańca Krakowiacy.
W roku 2001, na mocy ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP z 1997, zwrócony Wyznaniowej Gminie Żydowskiej w Krakowie. W 2008odkryto tu piękne XIX i XX-wieczne polichromie, przedstawiające elementy florystyczne i animalistyczne, widoki Jerozolimy oraz hebrajskie inskrypcje. W 2012 postępowa społeczność żydowska Beit Kraków podjęła – bezskutecznie – próbę pozyskania budynku na na cele sakralne, edukacyjne i kulturalne. Jego zarządca wybrał inną ofertę. 
I już w roku następnym na tle historycznych polichromii pojawiły się butelki z kolorowymi trunkami, a we wnęce po Aaron HaKodesz – głośniki. Bo budynek – wpisany w kwietniu 2013 do rejestru zabytków pod numerem A-1343/M – stał się dyskoteką

 W sierpniu 2016 obecni najemcy (właściciele spółki prowadzącej klub Alchemia) przebili ścianę – w miejscu gdzie kiedyś był Aaron HaKodesz – robiąc w ten sposób dodatkowe wejście i jednocześnie nieodwracalnie niszcząc jedną z ostatnich tego typu wnęk, ozdobionych typową dla tego regionu namalowaną czerwoną kurtyną teatralną. W latach 2017-2019 członkowie kolektywu FestivALT urządzali tu pokojowe interwencje artystyczne, mające zwrócić uwagę na, unikalną w skali kraju, wartość budynku.

W roku 2017 odbyła się akcja 150 małych interwencji. Spotkaliśmy się na pobliskim podwórku aby przybliżyć  publiczności historię budynku. Następnie zaprosiliśmy zebranych aby razem z nami weszli do budynku i przez 10 minut czytali – według własnego uznania – psalmy po polsku, po hebrajsku, po angielsku lub poezje inspirowaną psalmami. W ten sposób symbolicznie odzyskaliśmy przestrzeń chociaż na chwilę i przypomnieliśmy o historii miejsca, którego właściciele bractwo Chewra Tehlimin (Bractwo Psalmów) czytali codziennie całą Księgę Psalmów.

W roku 2018 pod hasłem #RememberChewra urządziliśmy dyskusję z udziałem publiczności na temat przeszłości i teraźniejszości tego miejsca. Spotkaliśmy się w budynku, gdzie uprzednio zarezerwowaliśmy rząd stołów. Poprosiliśmy uczestników aby niczego nie kupowali i nie wspierali tym samym biznesu odbywającego się we wnętrzu budynku. Byla to pierwsza publiczna dyskusja z udziałem społeczności o Chewrze Tehilim m.in. o historycznej, artystycznej i duchowej wartość obiektu, i o decyzji Gminy Wyznaniowej Żydowskiej jego wynajęcia podmiotowi, który – dokonując barbarzyńskich przeróbek – zamienił go w miejsce wyszynku.

W roku 2019 urządziliśmy panel dyskusyjny z udziałem m.in. dr. Edyty Gawron, współdyrektorki FestivALTu Magdy Rubenfeld Koralewskiej a także przedstawiciela biura miejskiego konserwatora zabytków, poświęcony
historii budynku, polityce protestu i pamięci miejskiej. Następnie zaprosiliśmy publiczność do udziału w kolejnej interwencji artystycznej polegającej na ustawieniu makiety zniszczonego fragmentu ściany z dołączoną informacją o historii budynku. Makieta stała przed budynkiem przez całe lato informując przechodniów i turystów o podejściu obecnych właścicieli do wrażliwej substancji budynku.