Back to All Events

Fragmenty Pamięci


  • 5 Izaaka Kraków, małopolskie, 33-332 Poland (map)

/rezydencja artystyczna, instalacja foto-audio-video/

28.06, g.19 Rozmowa o ulotnych żydowskich historiach, artystycznym eksperymencie i ciele artysty

Dwuwątkowe dzieło FestivALTowej artystki-rezydentki Asyi Gefter. Część pierwsza to foto-wideo-dźwiękowy zapis wędrówki – śladami muzy artystki, wielkiej przedwojennej poetki i pisarki Debory Vogel – po żydowskich światach dawnej Polski wschodniej. Druga część to otwarte dla publiczności studio,  w którym Gefter – mieszkając i pracując przez cały czas trwania FestiwALTu – będzie tworzyć kolejny wątek dzieła. Który dotyczy w jednej części jej historii rodzinnych – zawsze bez ich naturalnego ciągu dalszego, oraz, w drugiej części, wpływu niemożliwej do przepracowania przeszłości jej organizm.