Trzecia edycja FestivALTu to program eksperymentalnych inicjatyw artystycznych zespołu związanych z Krakowem żydowskich artystów – dostrzegających nie tylko potrzebę „innego spojrzenia”, ale też potrzebę stworzenia sztuki zajmującej się kulturą, historią, pamięcią i tożsamością żydowską w Polsce – w sposób jednocześnie afirmatywny i krytyczny. Więc, choć zbieżny w czasie z Festiwalem Kultury Żydowskiej, nie jest jego częścią – ani w wymiarze organizacyjnym ani, tym bardziej, programowym.   

Bo FestivALT pomyślany jest jako przedsięwzięcie na niewielką skalę i wysoką intensywność. Dziejące się w przestrzeni żydowskiego Kazimierza – całkowicie publicznej. Z centrum w jednym z mieszkań tej dzielnicy  – całkowicie prywatnym. Dialog między ulicą a domem ma umożliwić – takie jest przynajmniej założenie – powstanie specjalnej relacji artystów, pisarzy, członków lokalnej społeczności żydowskiej i odwiedzających, w której nikomu żadna z wymienionych ról nie jest przypisana na stałe.

Partners&Sponsors_PL.jpg