Żyd, sąsiad i pies: Spacer sąsiedzki i praktyczne wprowadzenie do prawa żydowskiego

[SPACER MIEJSKI] Żyd, sąsiad i pies (Aleksander Schwarz) 

27.06, start o godz. 11:00, start ul. Jerozolimska 3

 

Proponowany spacer to wyjątkowe spotkanie plenerowe z ekspertem ds. prawa żydowskiego dotyczącego pochówków i cmentarzy – Aleksandrem Schwarzem. Wspólne eksplorowanie terenu dawnego obozu Płaszów w Krakowie ma pomóc w zrozumieniu często odmiennych oczekiwań, potrzeb i zasad, którymi kierują się odwiedzający to miejsce. 

 

Uczestnicy zostaną wprowadzeni w zagadnienia związane z regułami zachowania w miejscach, w których znajdują się żydowskie pochówki – zarówno te tradycyjne, jak i te wojenne. Spacer jest pomyślany jako prezentacja tych zasad w praktyce — uczestnicy będą się poruszać po takich obszarach, gdzie można, z poszanowaniem dla prawa żydowskiego, spacerować z psami.

 

Celem projektu jest pokazanie, że kluczem do harmonizowania dysonansów dziedzictwa na terenie byłego obozu KL Plaszow jest dostrzeżenie jego różnorodności, słuchanie się i dawanie świadectwa opinii każdej ze stron, aby pomieścić rozmaite narracje i potrzeby wszystkich zainteresowanych oraz wypracować wspólną wizję przyszłości.

 

Projekt łączy rozmaite punkty widzenia: zarówno niekwestionowaną potrzebę upamiętnienia obozu KL Plaszow i podobnych miejsc, jak i zwrócenie uwagi na ich współczesną złożoność i znaczenie dla mieszkańców.

 

Dołącz do wydarzenia na FB! -> TUTAJ

 

REJESTRACJA UDZIAŁU (OBOWIĄZKOWA) -> TUTAJ

 

 

Aleksander Schwarz — ekspert Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy, specjalista ds. prawa żydowskiego w dziedzinie cmentarzy i pochówków, prezes Fundacji Zapomniane. Odtwarza historyczne granice cmentarzy i ich strefy grzebalne, prowadzi poszukiwania nieupamiętnionych grzebalisk Żydów z czasów Zagłady, w oparciu o zgodne z Halachą nieinwazyjne metody badań.

 

Uczeń profesora Karczewskiego z Akademii Górniczo-­Hutniczej w Krakowie w zakresie interpretacji badań (danych) georadarowych oraz współpracownik dr inż. Sebastiana Różyckiego z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w zakresie synchronizacji archiwalnych map i interpretacji niemieckich zdjęć lotniczych. Opiniuje projekty upamiętnień oraz prac konserwacyjnych i archeologicznych w byłych obozach Zagłady, a także sprawuje nadzór nad ich przebiegiem.

 

Od 10 lat regularnie prowadzi warsztaty o obyczajach żydowskich związanych z pochówkiem kierowane do szerokiego kręgu odbiorców: młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli, grup wyznaniowych i grup osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, w tym osadzonych zakładów karnych w Polsce.

 

***

 

Wydarzenie finansowane z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.